2018 оны статистик мэдээлэл

Алаг-Эрдэнэ сумын нийт хүн ам 3388. Үүнээс эрэгтэй 1697, эмэгтэй 1691.

Нийт 990 өрхтэй. Үүнээс 1 ам бүлтэй 177 өрх, 2 ам бүлтэй 129 өрх, 3 ам бүлтэй 181 өрх, 4 ам бүлтэй 226 өрх, 5 ам бүлтэй 166 өрх, 6 ам бүлтэй 75 өрх, 7 ам бүлтэй 28 өрх, 8 ам бүлтэй 6 өрх, 9 ам бүлтэй 2 өрх тус тус байна.

Эрэгтэй өрхийн тэргүүлэгчтэй 760 өрх, эмэгтэй өрхийн тэргүүлэгчтэй 230 өрх байна.

Бүтэн өнчин хүүхэд 1. Хагас өнчин 41. Хөгжлийн бэрхшээлтэй 140.

95-аас дээш настай ахмад настан 1. 85-аас дээш настай ахмад 4.

ЕБС-д 419 сурагч, СӨБ-д 125 хүүхэд суралцаж байна.

Нийт төрөлт 18.

2018 оны жилийн эцсийн малын тоо

Баг

Өмнөх

оны мал

Тэмээ

Адуу

Үхэр

Хонь

Ямаа

2018 оны мал

Өсөлт

Өсөлт хувиар

1

Шувуут

64324

9

1782

3971

38657

26296

70715

6391

     10% Өссөн

2

Цагаанбэлчир

64028

8

3269

6282

30162

34036

73757

9729

     14% Өссөн

3

Яргис

26622

 

955

3571

12748

10820

28094

1472

     5.5% Өссөн

4

Баясгалан

29106

 

985

3058

13046

15744

32833

3727

     12% Өссөн

5

Манхан

23351

3

1035

3058

10635

12669

27400

4049

     17% Өссөн

БАГИЙН ДҮН

207431

20

8026

19940

105248

99565

232799

25368

      12% өссөн

 

Сумын хэмжээнд 38 мянгат малчнаас 1-р багаас Э.Ганзориг, Н.Олзвой, 2-р багаас Х.Ганболд , 3-р багаас О.Чинбат, М.Нарантуяа, 4-р багаас Б.Нямдаваа, 5-р багаас Б.Шижирбаатар, Д.Даваадорж нар шинээр  мянгат малчны болзол хангалаа. Нийт шинээр 8 мянгат малчинтай боллоо.

 

5 төрлөөр дараах малчид тэргүүлж байна.

9 тэмээгээр            Шоошгоо Батбаяр

140 адуугаар          Чүлтэмийн Цэрэннадмид

190 үхрээр              Чүлтэмийн Цэрэннадмид

1337 хониор           Бүүвэй Баттогтох

1000 ямаагаар        Пүрэв Болор