Мал эмнэлгийн тасаг

  • 47

    Малжуулах төсөл хэрэгжиж байна....

    Дэлхийн зөн олон улсын байгууллагын малжуулах төсөл тус суманд хэрэгжиж байна. 2019 онд 11 өрх тус бүр 3 тугалтай үнээгээр малжуулсан байна.  ...

  • 284

    Халдварт өвчнөөс урьдчилан сэрг...

    Мал амьтаныг халдварт өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээг хэрэгжүүлэх тухай” сумын Засаг даргын  А/92 захирамжийг хэрэгжүүлэх ажлын хүрээнд 2019 онд Улсын төсвөөс 26,4 мянган толгой...

Facebook messenger