БОТХБТасаг

  • 602

    Мод бэлтгэх эрхийн бичиг авах т...

    МОД БЭЛТГЭХ ЭРХИЙН БИЧИГ АВАХ ТАЛААР Ахуйн хэрэглээнд хөдөөгийн өрх түлшний мод бэлтгэхдээ тухайн багийн байгаль хамгаалагчаас мод бэлтгэх эрхийн бичиг авч заасан газраас өөрсдөө бэлтгэх&...

Facebook messenger