Нийгмийн даатгал

 • 22

  Ажилласан жил нөхөн тооцуулах ...

  МАЛЧИН, АЖИЛЛАСАН ЖИЛЭЭ НӨХӨН ТООЦУУЛАХААР ИРЭХДЭЭ дараах баримт бичгийг бүрдүүлэн тэтгэврийн даатгалын шимтгэл нөхөн төлөх хугацаагаа тооцуулна:   1.  Иргэний үнэмлэх, түүний хуулбар...

 • 317

  Нийгмийн даатгал ...

  НИЙГМИЙН ДААТГАЛЫН ТУХАЙ ХУУЛИУДАД ОРСОН 2020.01.01-НИЙ ӨДРӨӨС ДАГАЖ МӨРДӨХ ӨӨРЧЛӨЛТҮҮДИЙН ТАЛААР МЭДЭЭЛЭЛ ӨГЛӨӨ Өнөөдөр /2020.01.13/ Нийгмийн даатгалын ерөнхий газраас “2020 оноос мөрдөгдө...

 • 1141

  Нийгмийн даатгалын үйлчилгээ ав...

  Нийгмийн даатгалын сангаас тэтгэмж авахад шаардагдах бүрдүүлэх материал                                   &nbs...

Facebook messenger