Шилэн дансны хууль

  • 327

    Шилэн дансны хууль...

    МОНГОЛ УЛСЫН ХУУЛЬ    2014 оны 07 сарын 01 өдөр ШИЛЭН ДАНСНЫ ТУХАЙ   НЭГДҮГЭЭР БҮЛЭГ НИЙТЛЭГ ҮНДЭСЛЭЛ 1 дүгээр зүйл.Хуулийн зорилт 1.1.Энэ хуулийн зорилт нь улс, орон...

Facebook messenger