"Эрүүл цус-эерэг хандлага" аян

"Эрүүл цус-эерэг хандлага" аян аймгийн хэмжээнд зохион байгуулах тухай Аймгийн засаг даргын 2018.02.14 өдрийн А/106 дугаар захирамжийг дагуу аяныг зохион байгуулахаар шийдвэр гарч бүх төрийн байгууллага,багуудад аялах хуваарийг гаргаж ЭМТ- д аялан явах тугийн дэвтэрийн хамт хүлээлгэн өгч аян эхэллээ.Энэ аянд 16-59 насны хүн ам хамрагдана.Иргэд та бүхэн идэвхитэй хамрагдаарай...