Хөдөөгийн Багуудын дунд Бэсрэг наадам болж байна.

Хөдөөгийн 4 багийн малчдын дунд урлаг спортын бага наадам зохион байгуулж байна. 4 багийн 100 гаруй малчид урлаг спортоор өрсөлдөж байна.