согтууруулах ундаа худалдан борлуулахыг 03 сар дуустал хориглов.