Ардчилсан үндсэн хууль батлагдсаны өдрийг тэмдэглэн өнгөрүүллээ

Ардчилсан үндсэн хууль батлагдсаны өдрийг тэмдэглэн өнгөрүүллээ. Сумын төсөвт байгууллагуудын дунд АСТ тэмцээн, Ерөнхий боловсролын сургуулийн сурагчдын дунд "Үндсэн хууль" сэдэвт эссэ бичлэгийн уралдаан зохион байгууллаа.