Эрхэлийн Унага МСУХ шинэ жилээ тэмдэглэж шилдэгүүдээ шалгарууллаа.