Санал, өргөдөл, гомдол

Шүүлтүүр: - Шүүх
Санал хүсэлт 2019-05-22 Цахимаар
Хүлээж авсан
Дэлгэр Мөнх - Эрдэнэ: Миний бие Алаг - Эрдэнэ сумын Хөгжил нэгдлийн 3 - дугаар бригадын дарга, АДХГЗ - ны Хөдөлмөр, Нийгэм хангамжийн байцаагчаар 1984 - 1989 онд ажиллаж байсан юм Сумын ЗДТГ- т өнгөрсөн цаг үед ажиллаж байсан хүмүүсийн тухай Дурсамж ном байгаа болов уу байгаа бол авч болох уу хариу өгч туслана уу
Санал хүсэлт Цахимаар
Хүлээж авсан
Дэлгэр Мөнх - Эрдэнэ: Миний бие Алаг - Эрдэнэ сумын Хөгжил нэгдлийн 3 - дугаар бригадын дарга, АДХГЗ - ны Хөдөлмөр, Нийгэм хангамжийн байцаагчаар 1984 - 1989 онд ажиллаж байсан юм Сумын ЗДТГ- т өнгөрсөн цаг үед ажиллаж байсан хүмүүсийн тухай Дурсамж ном байгаа болов уу байгаа бол авч болох уу хариу өгч туслана уу
Бичлэг байхгүй
Бичлэг байхгүй
Facebook messenger